Uitstel Nederlandse Kampioenschappen en afgelasting Wintergo

De Nederlandse Kampioenschappen algemeen, dames en jeugd zijn uitgesteld tot een nader te bepalen moment. Gezien de huidige situatie wat betreft Corona en de maatregelen die dat met zich meebrengt, ziet de Nederlandse Go Bond geen mogelijkheid om de NK's, zoals gebruikelijk, in januari door te laten gaan.
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de drie eerder genoemde kampioenschappen in de eerste helft van 2021 te houden. Indien dit niet op een verantwoorde manier kan, zullen de Nederlandse Kampioenschappen in 2021 komen te vervallen.

Het zal de lezer niet verrassen dat helaas de gebruikelijke feestelijke jaarafsluiting - Wintergo - ook is afgelast. De organisatie geeft wel hoopvol nieuws; wellicht kunnen we komend jaar voor het eerst genieten van Lentego!