Kishiko Shimizu overleden

 
Wij hebben vernomen dat op 13 Juli j.l. Kishiko Van der Steen Shimuzu is overleden.
Zij heeft samen met haar echtgenoot Jan van der Steen een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Europees Gocentrum in Amstelveen. 
Het bestuur van de Nederlandse Gobond wenst haar familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
 
Bestuur NGoB