Ledenadministratie

informatie: 
Op deze pagina wordt gemeld welke gegevens van leden door de NGoB worden vastgelegd. Ook komt aan bod hoe dat gewijzigd kan worden.

Welke lidgegevens registreert de NGoB?

De persoonlijke gegevens die we registreren zijn:
- voornaam, tussenvoegsel, achternaam (verplicht)
- geslacht, geboortedatum (verplicht)
- adres, postcode, plaats, land (verplicht)
- Emailadres (verplicht)
- vast en mobiel telefoonnummer (optioneel)
- IBAN rekeningnummer en akkoord automatische incasso (optioneel en niet in gebruik)

De lidmaatschapsgegevens die we registreren zijn o.a::
- lidnummer en soort lidmaatschap
- lidmaatschap van een club (indien van toepassing)
- speelsterkte (optioneel)
EGD-pin, -code en -sterkte: uit de Europese Go Database

De gebruikersgegevens die we registreren zijn:
- gebruikersnaam en wachtwoord

Welke gegevens kun je zelf wijzigen?

Momenteel kun je je persoonlijke gegevens niet zelf wijzigen. Stuur daarvoor een mail aan de ledenadministratie@gobond.nl.
Je kunt wel je gebruikersgegevens wijzigen. Log in en dan zie je rechts bovenaan "Hallo <jouw gebruikersnaam>".
Als je hier op klikt kom je de persoonlijke pagina met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Die kun je daar wijzigen.

Wachtwoord vergeten?

Als je niet kunt inloggen heb je je lidnummer of zelf gekozen gebruikersnaam nodig. Je kunt daarmee rechtsboven in het startscherm een nieuw wachtwoord aanvragen.

Wat doet de bond met je persoonsgegevens?

Natuurlijk behandelt de bond deze informatie vertrouwelijk. Slechts jij (als betrokkene), het bestuur en de website-administrators kunnen deze gegevens inzien. 
De bond gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de doelen die in de statuten van de bond zijn vastgelegd.

Doorgifte aan NOCNSF
De bond geeft jaarlijks 
een geanonimiseerd ledenbestand door aan NOCNSF, net als andere daarbij aangesloten sportbonden. In het bestand staan geboortedatum, geslacht, postcode en datum aanvang lidmaatschap. Er is dus geen koppeling met namen en adressen. NOC*NSF bouwt daarmee een totaal bestand om de ontwikkeling van de sport in Nederland te monitoren. De Algemene Vergadering van de NGoB heeft besloten dat deze gegevens doorgegeven mogen worden, mits daar geen bezwaar tegen aangetekend is. Dat wil zeggen dat voor nieuwe leden geldt: bij aanmelding in principe akkoord. Wenst men om wat voor reden niet mee te willen werken, dan is het lid zelf verplicht dit schriftelijk te melden bij de secretaris van de bond. Hij/zij beheert de jaarlijkse opgave aan het NOC*NSF.