Instituut Sportrechtspraak


Instituut Sportrechtspraak
De Nederlandse Go Bond is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).
De reglementen van de ISR zijn daardoor op alle leden van de bond van toepassing.
Het gaat hierbij om reglementen op het gebied van tucht, doping seksuele intimidatie en matchfixing.

Algemeen tuchtrecht
Het Algemeen Tuchtreglement behandelt overtredingen van de regels of besluiten van de organisatie (de NGoB), het schaden van de belangen van de organisatie (de NGoB) en/of de go sport.

De NGoB heeft in haar statuten nog niet de rol van de aanklager beschreven. Daarom geldt voor de NGoB

Zodra de aanklager in de statuten van de NGoB is opgenomen gaat het Algemeen Tuchtreglement versie 2020 gelden

Doping
betreft stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap

De Dopingwaaier vind je hier en is als app voor Android en iOS verkrijgbaar.

Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is een  vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied. 

Om dit aan te pakken en te melden kan je contact opbnemen met Centrum Veilige Sport Nederland.
Zie ook de info over meldplicht en de klachtenwijzer van de NGoB.

Matchfixing
Wedstrijdvervalsing doordat het resultaat van een wedstrijd volledig of deels bepaald wordt door een deelnemer of andere betrokkene (bv scheidsrechter) die moedwillig verliest of valsspeelt.

Geschillenbeslechting

Lees meer over deze onderwerpen op de site van ISR.