Contactgegevens NGoB

 


Het post- en bezoekadres is:
Nederlandse Go Bond
Archimedesbaan 7
3439ME Nieuwegein

Algemeen E-mail adres:     info@gobond.nl
De secretaris verzorgt de beantwoording of verspreiding naar andere bestuursleden

Email bestuur van de NGoB:
zie de pagina bestuur voor de mailadressen van de bestuursleden en de onderwerpen waarvoor je ze kunt benaderen

Email functionarissen en commissies van de NGoB:
Voor enkele functies hebben we aparte mailadressen, zie de pagina met Wie doet wat

Telefoon:
voorzitter 06 5047 2370 (Marianne)

IBAN:
NL 92 INGB 0000 4554 28 t.n.v. Nederlandse Go Bond

KvK-nr:
40531830