De speelzaal met op de voorgrond Rudi Verhagen   Niek van Diepen speelt simultaan tegen jonge gospelers
(op de rug gezien) en Robbert Rehm. Staand
(meest dichtbij) is Mark Theelen


Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 42e jaargang nummer 2

KEIZER-KAREL-TOERNOOI

                              Niek van Diepen

Traditiegetrouw, nu al de 32e keer, vond in Nijmegen het Keizer-Kareltoer-   de volgende dag niet (teveel de binnenstad verkend 's avonds), zodat het
nooi tijdens het 3e weekend van maart plaats. Ook traditiegetrouw was het   uiteindelijk een close finish werd voor Eindhovenaar Raoul Frensen met 4
voor het eerst in het jaar mooi genoeg om zelfs een hele toernooi partij   uit 6 voor een drietal met 4 uit 7. Dan het hoofdtoernooi, 69 deelnemers,
buiten te spelen.                                18 dannemannen, en dus 51 kyu-spelers. Bij de laatsten waren er eervolle
                                        vermeldingen voor Arnhemse Marieke Overbeek, Gerard Bouwman uit Zutphen,
Maar dan hield het met de tradities op. Het aantal deelnemers was beter   Bernd Daverkausen uit Keulen, allen met 4 uit 5, en vooral Eindhovenaar
dan het een aantal jaren geweest is, maar de concurrentie van de Paas-   Bas Vet met 5 uit 5, en de jonge Amstelvener Wouter Berkelmans, die als 1e
toernooien speelde Nijmegen parten, zodat er toch wat minder mensen dan   kyu pas in de laatste ronde door een 3e dan kon worden gestopt. De klassi-
vorig jaar waren, 86 in totaal. We startten dit jaar niet op tijd. Nog wel   ficatiecommissie heeft de uitslagen meegenomen!
binnen een half uur, maar toch ... we waren nota bene een bondsbestuurslid
vergeten in te schrijven, en voordat er een nieuwe indeling was, duurde   De topgroep werd gevormd door een 6e dan, drie 5e dans, een eenzame 4e
het even.                                    dan, en een stel 3e dans. Maar een andere Europese topspeler, auteur van
                                        het indelingsprogramma, drukte een zware stempel op het toernooi. In de 2e
Nijmegen doet zijn best om het ook voor de zwakkere spelers aantrekkelijk   ronde speelde 6e dan Michiel Eijkhout al zijn tweede partij tegen een 5e
te maken. Op zaterdag was er een 13 bij 13 toernooi, dit keer een heel   dan, terwijl de twee verliezende 5e dans elkaar mochten afmaken. Het toer-
jeugdige aangelegenheid. De jeugd uit Almere, vooral de broers Anke en   nooi was al voor-beslist na ronde 2 dus, hoewel vooral Ton Hendriks nog
Danke Mouryango, domineerden ondanks de voorgift het toernooi. Twee debu-   dicht in de buurt van een sensatie kwam. Maar Michiel kon de nieuwe beker
tanten eindigden gelukkig niet puntloos onderaan, waarbij Nijmegenaar Pablo   alweer voor de 4e keer mee naar huis nemen. Robert Rehm gleed alleen tegen
Theelen als 7-jarige vermelding verdient. Dankzij de bond in de persoon   hem uit en haalde met 4 uit 5 een fraaie tweede plaats. De weerstandspun-
van Roby Bellemans was er voor iedereen een prijsje. Maar dat is nauwe-   ten waren Willem Mallon het gunstigst gezind uit een groepje met 3 uit 5.
lijks nodig als je zo snel met zoveel plezier tien partijen speelt!
                                        Volgend jaar zelfde weekend zelfde plaats, beter ingedeeld, de 33e editie
Het Zwitsers toernooi, met deelnemers rond de 15e kyu, leek zaterdagavond   van het toernooi van het oudste bordspel ter wereld in de oudste stad van
een Nijmeegse prooi te worden. Maar lijstaanvoerder Jisk Attema verscheen   het land!

                             32e Keizer Karel Toernooi 19-20 maart 2005
                                   88 deelnemers
                                        Zwitserse groep
              Club Pt MMS  1  2  3  4  5  SOS SOSOS                club pt  1  2  3  4  5  6  7  wp

 1 Michiel Eijkhout   6d Lei 5 37  5+  2+ 12+  3+  4+  174  873   1 Jisk Attema     12k Nij 5½ 12+ 11+  5+  4+ --  --  --  4
 2 Robert Rehm      5d Ams 4 36  8+  1-  5+ 10+  3+  175  867   2 Martijn Leopold   19k Alm 5  3+ 13+ 11+ --  --  --  --  3
 3 Willem Mallon     3d Ein 3 35  6+ 14+  4+  1-  2-  176  864   3 Raoul Frensen    12k Ein 4½  2-  6- 10+ --  12+  5+  4+ 4
 4 Dave de Vos      4d Til 3 35  10+  9+  3-  6+  1-  175  864   4 Loic le Guyader   13k Nij 4  8- 12+  6+  1- 10+  7+  3- 4
 5 Koen Pomstra     5d Til 3 35  1-  8+  2- 18+ 11+  174  847   5 Michel Lavrijsen   12k Ein 4  13+  8+  1- free  6+  3-  7- 4
 6 Bert Geerlings    3d Nij 3 35  3-  7+  9+  4- 15+  172  855   6 Elderik Peeman    15k Gro 4 free  3+  4- 11+  5- 10+  9- 4
 7 Ger Hanssen      3d Ame 3 35  9-  6- 14+ 12+  8+  169  858   7 Steven van de Broek 28k Gro 4  --  --  --  --  13+  4-  5+ 2
 8 Rudi Verhagen     5d Ens 2 34  2-  5- 13+  9+  7-  173  858   8 Roby Bellemans    18k Lel 4  4+  5- 13+ --  --  --  --  2
 9 Rene Goedhart     3d Gro 2 34  7+  4-  6-  8- 12+  172  862   9 Rene van Moppes   12k Ven 4  --  --  --  --  --  --  6+ 1
10 Marcel Bloemena    3d Ens 2 34  4- 12- 16+  2- 13+  170  854  10 Sander Wijnja    16k Nij 3  11- free  3- 12+  4-  6- 13+ 3
11 Herman Hiddema    2d Gro 2 34  16+ 13+ --  --  5-  163  815  11 Jasper Stolte    16k Ein 2½ 10+  1-  2-  6- --  --  --  1
12 Ton Hendriks     3d Arn 1 33  13- 10+  1-  7-  9-  173  853  12 Frank van Egmond   20k Ein 2½  1-  4- free 10-  3- 13+ --  2
13 Sergio Dilger     2d Keu 2 33  12+ 11-  8- 14+ 10-  168  847  13 Heleen Sutmuller   18k Arn 0½  5-  2-  8- --  7- 12- 10- 0
14 Martijn van Roermund 2d Gro 2 33  17+  3-  7- 13- 19+  168  836
15 Wouter Berkelmans   1k Amv 4 33  27+ 24+ 20+ 17+  6-  163  808  13 x 13
16 Juergen Meyer     2d Rec 1 33  11- 18+ 10- --  --  163  805                club pt  1 2 3 4 5 6
17 Roel Verkeste     1d Nij 3 33  14- 23+ 19+ 15- 20+  162  810
18 Mark Theelen     1d Nij 3 33  22+ 16- 33+  5- 21+  162  809   1 Anke Mouryango    25k Alm 8  x 1 2 2 1 2
19 Marc Eerbeek     1k Utr 3 32  28+ 21+ 17- 24+ 14-  161  802   2 Danke Mouryango   31k Alm 7  1 x 1 1 2 2
20 Frederik Spanhoff   1k Den 3 32  34+ 22+ 15- 23+ 17-  160  795   3 Fleur Damen     34k Alm 5½  0 1 x 1½ 1 2
21 Frans Bergisch    1k Arn 3 32  30+ 19- 22+ 25+ 18-  160  790   4 Sanne Leopold    26k Alm 4½  0 1 ½ x 1 2
22 Jan Oosterwijk    1d Hee 2 32  18- 20- 21- 33+ 26+  158  794   5 Pablo Theelen    35k Nij 3  1 0 1 1 x 0
23 Ruben Cornelissen   1k Arn 3 32  25+ 17- 37+ 20- 27+  158  786   6 Steven van de Broek 28k Gro 2  0 0 0 0 2 x
24 Araldo van de Kraats 1k Ens 3 32  26+ 15- 28+ 19- 36+  157  787
25 Alexander Eerbeek   1k Utr 3 32  23- 26+ 27+ 21- 31+  157  785
26 Rob van den Born   1k Ape 2 31  24- 25- 30+ 29+ 22-  158  777
27 Erik van de Broek   1k Gro 2 31  15- 35+ 25- 36+ 23-  157  780
28 Hans Mulder      1k Rot 2 31  19- 29+ 24- 31- 45+  155  766
29 Siu Hong Chung    2k Gro 3 31  31+ 28- 34+ 26- 33+  153  773
30 Ivo Schuurink     1k Ame 2 31  21- 40- 26- 35+ 34+  152  774
31 Fons Bink       2k Ein 3 31  29- 48+ 35+ 28+ 25-  152  767
32 Bas Vet        4k Ein 5 31  42+ 39+ 48+ 40+ 37+  146  743
33 Teake Haagsma     2k Amv 2 30  48+ 34+ 18- 22- 29-  154  777
34 Jan van Loenen    1k Ape 1 30  20- 33- 29- 38+ 30-  154  766
35 Koen Rosendaal    2k Nij 2 30  38+ 27- 31- 30- 41+  152  756
36 Wim-Jan Hilgenbos   3k Ame 3 30  49+ 38+ 40+ 27- 24-  150  759
37 Henk Draaisma     3k Ven 3 30  44+ 41+ 23- 42+ 32-  150  743
38 Emile Wester     2k Gro 2 30  35- 36- 49+ 34- 43+  147  747
39 Tobias Nagel     3k Gro 3 30  41- 32- 50+ 49+ 42+  145  731
40 Hans Verhoeven    3k Amv 2 29  45+ 30+ 36- 32- 47-  150  732
41 Yvonne Roelofs    3k Woe 2 29  39+ 37- 42- 46+ 35-  148  737
42 Erwin Bruinsma    3k Zwo 2 29  32- 51+ 41+ 37- 39-  148  729
43 Evert-Jan Puttman   4k Nij 3 29  46+ 49- 51+ 48+ 38-  143  727
44 Pieter Hamstra    3k Gro 2 29  37- 47- 53+ 45- 49+  143  719
45 Erik Brummelkamp   3k Nij 1 29  40- --  --  44+ 28-  143  718
46 Ivo Tonkes      4k Gro 3 29  43- 52+ 47+ 41- 48+  142  720
47 Bernd Daverkausen   5k Keu 4 29  54+ 44+ 46- 50+ 40+  141  706
48 Guido van Beek    2k Arn 0 28  33- 31- 32- 43- 46-  150  737
49 Rene van Breugel   3k Ein 1 28  36- 43+ 38- 39- 44-  148  728
50 Paul van Galen    4k Nij 2 28  51- 53+ 39- 47- 52+  141  701
51 Ton van Rheenen    4k Ape 2 28  50+ 42- 43- 52- 53+  140  707
52 Wesley Yarde     5k Ein 2 27  53- 46- 56+ 51+ 50-  138  688
53 Wim Verstegen     5k Bar 2 27  52+ 50- 44- 59+ 51-  137  691
54 Edo Boekhout     6k Arn 2 26  47- 61+ 55- 57- 63+  130  645
55 Jurriaan Dijkman   7k Ein 3 26  60- 58+ 54+ 56+ 57-  129  632
56 Guus Beguin      7k Arn 3 26  59+ 60+ 52- 55- 61+  128  649
57 Gerard Bouwman    8k Zut 4 26  65- 63+ 60+ 54+ 55+  124  630
58 Marieke Overbeek   8k Arn 4 26  63+ 55- 66+ 60+ 59+  123  628
59 Wim Berkelmans    7k Amv 2 25  56- 62+ 61+ 53- 58-  129  633
60 Roel Mazure      7k Nij 2 25  55+ 56- 57- 58- 65+  127  623
61 Ivan Metzlar     7k Gro 2 25  64+ 54- 59- 62+ 56-  126  623
62 Rob van Fucht     8k Alm 3 25  66+ 59- 64+ 61- 68+  119  604½
63 Sjaak Mintjens    8k Ven 2 24  58- 57- 67+ 64+ 54-  125  603
64 Yip-Wing Man     8k Arn 2 24  61- 68+ 62- 63- 69+  117  583
65 Bernard Buntjer    9k Wag 2 23  57+ 67- 68- 66+ 60-  119  592½
66 Mark de Groot     8k Nij 0 23  62- --  58- 65- --  118  581
67 Chris Heunen     10k Nij 2 23  68+ 65+ 63- --  --  109  558½
68 Gineke ten Holt   10k Gro 2 22  67- 64- 65+ 69+ 62-  114½  562½
69 Rene van Moppes   12k Ven 0 19½ --  --  --  68- 64-  98½  501½


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_2005.html