Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 21e jaargang nummer 4

Nijmegen                           Michiel Eijkhout

24 en 25 maart werd de lle aflevering van het Keizer Karel toernooi ge-   In poule 2 en 3 waren de Nederlandse 1e kyu's oppermachtig: Jan Wielema-
houden, zoals gebruikelijk in de aula van de Stedelijke Scholengemeenschap   ker, Matti Groot, Walter Warnaar en Bernd-Jan Buit ( de  nederlandse
aan de Lamastraat. Er waren 108 deelnemers gekomen, van wie een kwart   jeugdkampioen) zullen binnenkort wel een dangraad achter hun naam mogen
uit Duitsland. Dit rekord-aantal speelde in 9 groepen van 12 man, zodat   zetten. In de lagere groepen gingen de prijzen veelal naar Nijmegenaren,
ieder een zeer reële kans op een prijs had. Er werd het zwitserse sys-   waarbij de tweede plaats van de jeugdige Sjef Ederveen zeker niet onver-
teem gehanteerd.                                  meld mag blijven. Van groep 8 en 9 bleven zelfs alle prijzen in Nijmegen.
De hoofdgroep was traditioneel goed bezet; in sterkte varierend van 2e tot   De organisatie was dit jaar in veler handen: Diederik Haalman, Teun van
5e dan. Favoriet waren de 5e dans Robert Rehm en Lutz Mattner, tesamen   Heesch en Erik Brummelkamp deden het voorbereidend werk, Dick Ederveen regel-
met Gilles van Eeden, de winnaar van vorig jaar. Echter, na drie ronden   de als vanouds de inschrijving en de verwerking van de resultaten, en Eli
ging schrijver dezes ongeslagen aan de leiding dankzij overwinningen op   Diemer was met de komputer paraat om de paring en de skorelijsten tot stand
Robert en Gilles. Helaas speelde ik de volgende dag tegen René Aaij een   te brengen.
Belgische kikashi en liet ik me tegen Lutz Mattner een ko aanpraten in   Tot slot nog de opmerking dat de speelruimte groot en toch gezellig was; en
een hoek die duidelijk leefde; derhalve bleef de beker ook dit jaar niet in   dat, in schrille tegenstelling tot de situatie op de meeste toernooien, licht
Nijmegen.                                     en frisse lucht in overvloed aanwezig was. De lezer zal begrijpen dat het
Toen na de vijfde ronde de rookwolken opgetrokken waren, bleken er drie   Nijmeegs toernooi niet voor niets na Amsterdam het grootste van Nederland is.
spelers met 4 uit 5 te zijn, zodat weerstandspunten de volgorde moesten
bepalen. Robert Rehm bleek er de meeste te hebben; daarna volgden Lutz
Mattner en René Aaij.

                             11e Keizer Karel Toernooi 24-25 maart 1984
                               108 deelnemers Zwitsers systeem

 Poule 1         kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS         Poule 6         kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS

 1 Robert Rehm       10 4 11+  3+  4-  5+  6+ 14 11          1 Ron Polak        29 4  7+  8+  4+  3+  2- 16 12
 2 Lutz Mattner      11 4  8+  6+  5-  7+  4+ 13 10          2 Sjef Ederveen      30 4  4-  9+ 10+  8+  1+ 12  9
 3 Rene Aaij        15 4 12+  1- 10+  4+  7+ 11  7          3 Henk van Heun      26 4 10+ 11+  5+  1-  6+ 12  8
 4 Michiel Eijkhout    15 3  7+  5+  1+  3-  2- 17  9          4 Hans Brave       26 3  2+  5-  1- 11+  8+ 14  7
 5 Gilles van Eeden    13 3 10+  4-  2+  1-  8+ 14  7          5 Dirk Luijt       29 3  9+  4+  3-  6- 10+ 13  6
 6 Gerald Westhoff     14 3  9+  2- 11+ 10+  1- 12  4          6 Peter Pesch       28 3  8-  7+ 12+  5+  3- 12  6
 7 Frank Janssen      14 2  4-  9+  8+  2-  3- 15  4          7 Karel de Heer      29 3  1-  6-  9+ 10+ 12+ 10  3
 8 Rob Spreij       16 2  2- 11+  7- 12+  5- 11  2          8 Dirk Walleijn      30 2  6+  1- 11+  2-  4- 15  4
 9 Thomas Knop       14 2  6-  7- 12- 11+ 10+  8  2          9 Ruud Hovekamp      29 2  5-  2-  7- 12+ 11+ 11  1
10 Wolfgang Schaefer    17 1  5- 12+  3-  6-  9- 13  1         10 Arnoud Rutgers     30 1  3- 12+  2-  7-  5- 14  0
11 Machiel Rijkers     16 1  1-  8-  6-  9- 12+ 12  1         11 Jan Tichler       27 1 12+  3-  8-  4-  9- 11  0
12 Kishiko Shimizu     12 1  3- 10-  9+  8- 11- 10  2         12 Hildegard Putkammer   30 0 11- 10-  6-  9-  7- 10  0

 Poule 2         kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS         Poule 7         kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS

 1 Matti Groot       20 5  9+ 10+  7+  3+  4+ 11 11          1 Hennie Groot Lipman   34 4 12+  8+  3+  4+  2- 13  9
 2 Jan Wielemaker     20 4 12+  8+  3-  7+  5+ 11  8          2 Diederik Haalman    32 4  9-  5+ 11+  7+  1+ 12 10
 3 Jan Rueten-Budde    17 3  7- 11+  2+  1-  8+ 14  7          3 Martien Beijk      35 3  5+  9+  1- 10-  4+ 14  8
 4 Jan Oosterwijk     19 3 11+  7-  9+  8+  1- 12  5          4 Ton van Heun      32 3  6+ 11+  8+  1-  3- 13  6
 5 Tony Claasen      18 3 10-  9+  6+ 11+  2- 11  6          5 Tonek Jansen      32 3  3-  2-  9+ 11+  7+ 12  5
 6 Joerg Bredemeyer    19 3  8- 12+  5- 10+  7+  9  4          6 Erik Brummelkamp    35 3  4- 12+  7-  8+ 10+ 10  5
 7 Rudi Verhagen      20 2  3+  4+  1-  2-  6- 18  6          7 Carsten Batterman    31 2  8- 10+  6+  2-  5- 14  5
 8 Jeroen Jeurissen    20 2  6+  2- 10+  4-  3- 14  4          8 Peter Blommers     35 2  7+  1-  4-  6- 12+ 13  3
 9 Ralph Tiefenthaler   19 2  1-  5-  4- 12+ 11+ 13  2          9 Niek Coenen       35 2  2+  3-  5- 12- 11+ 12  5
10 Bodo Rammelsberg    20 1  5+  1-  8-  6- 12- 14  3         10 Teun van Heesch     35 2 11-  7- 12+  3+  6- 10  4
11 Jaap Blom        19 1  4-  3- 12+  5-  9- 12  1         11 Lucy Wouters      33 1 10+  4-  2-  5-  9- 14  2
12 Burghard Probst     19 1  2-  6- 11-  9- 10+ 11  1         12 Joop Mengels      34 1  1-  6- 10-  9+  8- 13  2

 Poule 3         kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS         Poule 8         kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS

 1 Walther Warnaar     20 5  4+ 10+  5+  6+  2+ 13 13          1 Pieter de Jong     36 5 12+  2+  3+  4+  7+ 12 12
 2 Bernd-Jan Buit     20 4  3+  7+  6+  4+  1- 16 11          2 Peter Beinema      38 4  9+  1-  7+  8+  3+ 14  9
 3 Ruud Stoelman      20 4  2- 11+ 12+  7+  6+ 10  6          3 Charlie Kock      36 3 10+  4+  1-  7+  2- 16  7
 4 Richard Zwiers     20 3  1- 12+ 10+  2-  8+ 13  4          4 Henk Giezeman      38 3  5+  3- 12+  1-  9+ 13  5
 5 Willem Hermsen     20 3  6-  9+  1- 10+  7+ 12  5          5 Johan Joosten      40 3  4- 10+  6+  9- 11+ 11  6
 6 Pim van Dijken     20 2  5+  8+  2-  1-  3- 18  5          6 Ilse van Zeijst     38 3 11+  7-  5- 10+  8+ 10  5
 7 Freek van Workum    20 2 11+  2-  8+  3-  5- 14  3          7 Hubertus Tummescheit  36 2  8+  6+  2-  3-  1- 17  5
 8 Martin Stiassny     20 2  9+  6-  7- 11+  4- 10  3          8 Kees Kimman       47 2  7- 11+  9+  2-  6- 12  3
 9 Ger Hanssen       20 2  8-  5- 11- 12+ 10+  8  2          9 Udo Rinsche       44 2  2- 12+  8-  5+  4- 12  3
10 Goof Lindeijer     20 1 12+  1-  4-  5-  9- 14  1         10 Thijn van den Berg   48 2  3-  5- 11+  6- 12+ 10  1
11 Peter Moleman      20 1  7-  3-  9+  8- 12- 11  2         11 Mady Liauw       42 1  6-  8- 10- 12+  5- 10  0
12 Anton Rosmueller    20 1 10-  4-  3-  9- 11+ 11  1         12 Helmuth Illner     44 0  1-  9-  4- 11- 10- 13  0

 Poule 4         kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS         Poule 9         kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS

 1 Jos Dekker       20 4  9+  4-  5+  7+  3+ 13 10          1 Philip van Rijthoven  48 4  9+  3-  7+  8+  4+ 13 10
 2 Harry van de Krogt   20 4  8+  3-  4+ 10+  7+ 12  9          2 Thomas van de Heijden  50 4 12+  6+  4-  5+  3+ 12  9
 3 Edwin Luijten      21 3 11+  2+  7+  4-  1- 15  8          3 Jan Moleman       60 3  7+  1+  5-  4+  2- 17 10
 4 Hans Geuns       21 3 12+  1+  2-  3+  6- 14  7          4 Paul Schreurs      50 3 11+  5+  2+  3-  1- 15  8
 5 Willem Damen      21 3  6+  8-  1- 11+  9+ 13  7          5 Ron Beverwijk      50 3  8+  4-  3+  2-  6+ 15  8
 6 Cor Witteveen      20 3  5-  7-  9+  8+  4+ 12  7          6 Louis Helmer      50 3 10+  2- 11+  9+  5- 12  5
 7 Anaic Lelout      20 2 10+  6+  3-  1-  2- 16  5          7 Silvia Stroethoff    54 3  3- 12+  1- 11+  8+ 10  3
 8 Joost Haenen      22 2  2-  5+ 10-  6- 12+ 12  3          8 Monica Stiassny     60 2  5-  9+ 10+  1-  7- 14  4
 9 Rudiger Burrow     22 2  1- 11+  6- 12+  5- 12  2          9 Alie Dijkstra      60 2  1-  8- 12+  6- 10+ 11  2
10 Christoph Gersdorff   22 2  7- 12+  8+  2- 11- 10  2         10 Frank Spierings     60 2  6- 11+  8- 12+  9-  8  1
11 Rene Beijk       21 2  3-  9- 12+  5- 10+ 10  2         11 Jennifer Kempen     60 1  4- 10-  6-  7- 12+ 11  0
12 Frans Bergisch     20 0  4- 10- 11-  9-  8- 11  0         12 Janina Kempen      60 0  2-  7-  9- 10- 11- 12  0

 Poule 5         kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS

 1 Herbert Dynio      24 4  8+  4+  5+  2+  3- 16 12
 2 Gunther Klemm      22 4 10+  7+  4+  1-  5+ 14 10
 3 Ronald Verhagen     24 4  4-  8+ 11+  9+  1+ 12  9
 4 Fons Bink        23 3  3+  1-  2- 11+  7+ 15  7
 5 J Schumacher      22 3  9+ 11+  1-  7+  2- 13  5
 6 Paul van Galen     25 3 11- 12+  7- 10+  8+  7  4
 7 Dick Riedeman      23 2 12+  2-  6+  5-  4- 13  3
 8 Ger de Groot      24 2  1-  3-  9+ 12+  6- 13  2
 9 Hans Verhoeven     26 2  5- 10+  8-  3- 12+ 11  2
10 Guus Jurcka       26 2  2-  9- 12+  6- 11+ 10  1
11 Martin van Es      23 1  6+  5-  3-  4- 10- 15  3
12 Joachim Heijdenrijk   24 0  7-  6- 10-  8-  9- 11  0


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1984.html