Toernooiwinnaar Tony Goddard krijgt de beker van Ton Hendriks.            De brugklassers.
Foto's: Fons Bink

Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 18e jaargang nummer 3

21-22  8e Keizer Karel Toernooi, Nijmegen.
mrt   Het toernooi is over vijf ronden, waarvan drie op zaterdag en twee op zondag. Bedenktijd is 1 uur en 15 sekonden byoyomi (!) p.p
Inschrijving aan de zaal is nog mogelijk op zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur. De eerste ronde begint om 12.00 uur. De prijsuitreiking is zondag om 16.30 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt f 17,50.
Inschrijving bij voorkeur door overmaking van het inschrijfgeld op gironummer 3780901 tnv Penningm. Nijmeegse Go-klub te Nijmegen.
Plaats:  gebouw van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, Lamastraat 61, Nijmegen. (NS-station: bus 4 richting Goffert, uitstappen Hertstraat;
automob.: routekaartje bij organisatie)
Inl.:   D. Ederveen, Hermelijnstr. 71, 6531 JW Nijmegen, 080-553576.

Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 18e jaargang nummer 4

Keizer Karel                         Jaap Schiethart

Komende vanaf het Keizer Karel plein rechtsaf de Reestraat in, linksaf de    toernooi speelden. De overige deel nemers werden over 7 poules van 10 à
Fretstraat, rechtsaf Hermelijnstraat, linksaf de Marterstraat, de Dingo-    14 mensen verdeeld. Dat het een sterk bezet toernooi was blijkt wel uit de
straat oversteken, rechtsaf de Dromedarisstraat in, de Koedoestraat en de    twee hoogste poules met een gemiddelde sterkte van klasse 13,8 resp. 19,8.
Steenbokstraat oversteken, de Giraffestraat links laten en rechtsaf de Kan-
geroestraat in en dan kom je direkt na de Kameelstraat op een punt waar ooit    Behoudens enige aanvangsvertraging was het een goed georganiseerd en
het Andesgebergte de Noordpool raakte, oftewel op de hoek van de Lama-    daardoor soepel verlopend toernooi met gratis lunchpaketten, schappelijke
straat en de Ijsbeerstraat. Daar werd onderhand al weer voor de achtste    prijzen voor koffie en andere zenuwenstillers en een aantrekkelijke prijzen-
maal het Keizer Karel Toernooi gehouden. De speelzaal was de hal van een    pot.
modern schoolgebouw, een grote ruimte met een soort super-zitkuil erin.    De hoofdgroep en daarmee het gehele toernooi werd overtuigend gewonnen
Precies honderd mensen verschenen zaterdag op de plaats van bestemming,    door Tony Goddard. Verrassend tweede werd Lothar Teikemeijer voor de
waaronder een viertal dat al een week eerder op de fiets uit Kiel was ver-    kersverse Nederlandse Kampioen Rob van Zeijst, die tot ieders verbazing
trokken. Helaas was het halve peloton onderweg ziek geworden en had    twee nederlagen kreeg toegediend en bovendien nog de derde plaats Ún de
de laatste etappe per trein moeten afleggen. Deze twee waren bij aankomst    derde prijs met K. W. Chen moest delen. Michiel Eijkhout speelde een uit-
nog zo beroerd, dat ze besloten van deelname af te zien. Hierdoor bleef het    stekend toernooi en werd vijfde. Goede prestaties werden verder nog gele-
aantal deelnemers op 98 steken. Hieronder was een tiental brugklassers uit    verd door Arend Westhoff, Wout Broer en Hans Geuns, die allen ongesla-
Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Oudenbosch, die een onderling 13 x 13    gen bleven en daardoor de tweede, vierde, resp. zevende groep wonnen.

                             8e Keizer Karel Toernooi 21-22 maart 1981
                               98 deelnemers Zwitsers systeem

  Poule 1                Kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS   Poule 5                Kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS

 1 Tony Goddard       Amsterdam  5d 5  7+  4+  5+  2+  3+ 14 14   1 Sibo Oskam        Amsterdam  26 4  2+  6+  4+  5+  3- 16 13
 2 Lothar Teikemeier    Bonn     4d 4 10+  9+  3+  1-  4+ 13  8   2 Walter Elberg      Bonn     29 4  1- 10+  9+  8+  4+ 13  9
 3 Rob van Zeijst      Apeldoorn  5d 3  8+  5+  2- 10+  1- 14  5   3 Frans Mentjox      Leeuwarden  27 3  7+  5- 11+  4-  1+ 14  8
 4 K W Chen         Nijmegen   5d 3  9+  1-  8+  6+  2- 14  5   4 Rudiger Burrow      Dortmund   30 3 11+  9+  1-  3+  2- 14  6
 5 Michiel Eijkhout     Nijmegen   2d 3  6+  3-  1-  8+  7+ 13  5   5 Alfred Maurischat    Dorsten   28 3 10+  3+  8-  1- 11+ 12  6
 6 Hans Zschintzsch     Dusseldorf  4d 3  5-  7+  9+  4-  8+  9  3   6 Herman van Duykeren   Hannover   29 3  8+  1-  7- 12+ 10+ 11  4
 7 Alexander Urbainsky   Frankfurt  2d 1  1-  6- 10-  9+  5- 13  1   7 Harry Kandelaars     Nijmegen   28 3  3- 11-  6+  9+ 12+  9  5
 8 Leo Solleveld      Amsterdam  2d 1  3- 10+  4-  5-  6- 13  1   8 Hans Kersten       Nijmegen   27 2  6- 12+  5+  2-  9- 12  3
 9 Jaap Schiethart     Amsterdam  2d 1  4-  2-  6-  7- 10+ 12  1   9 Joachim Heijdenrijk   Tilburg   26 2 12+  4-  2-  7-  8+ 12  2
10 Ton Hendriks       Nijmegen   3d 1  2-  8-  7+  3-  9- 10  1  10 Paul van Galen      Nijmegen   27 2  5-  2- 12+ 11+  6- 11  1
                                          11 Gerard Linders      Heerlen   26 1  4-  7+  3- 10-  5- 14  3
  Poule 2                Kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS 12 Roel Bor         Wageningen  30 0  9-  8- 10-  6-  7- 12  0

 1 Arend-Jan Westhoff    Apeldoorn  20 5 14+  8+  3+  2+  5+ 12 12    Poule 6                Kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS
 2 Mark Gooskens      Breda    19 4  5+ 10+  4+  1-  6+ 16 11
 3 Marc Groenhuis      Breda    20 3  4+  7+  1-  6-  9+ 16  8   1 Harrie Menning      Nijmegen   35 4 11+  7+  5+  2+  3- 16 12
 4 Jan Oosterwijk      Nijmegen   19 3  3-  9+  2- 11+ 10+ 13  6   2 Joop Eggen        Nijmegen   36 4  9+ 11+  3+  1-  4+ 15 11
 5 Zjev Ambagts       Nijmegen   20 3  2- 14+ 11+  8+  1- 13  4   3 Mick Pryce        Luxemburg  32 4 10+  4+  2-  9+  1+ 15 11
 6 Freek van Nierop     Den Bosch  20 3 10- 12+ 13+  3+  2- 12  6   4 Oliver Triebe      Marl     36 3 12+  3-  8+  5+  2- 15  7
 7 Freek van Workum     Nijmegen   19 3 13+  3-  9- 12+  8+ 10  5   5 Arend Gerritsen     Leeuwarden  34 3 13+  8+  1-  4-  9+ 12  5
 8 Reinhard Suck      Osnabruck  19 2 12+  1- 10+  5-  7- 15  4   6 Hans Cornelissen     Utrecht   39 3  8- 12+  9-  7+ 10+ 11  7
 9 Tony Claasen       Den Bosch  20 2 11-  4-  7+ 13+  3- 12  4   7 Felix Schadendorf    Kiel     32 3 14+  1- 10+  6-  8+ 11  4
10 Gerald Westhoff     Apeldoorn  20 2  6+  2-  8- 14+  4- 12  3   8 Bernd Schuetze      Bonn     33 2  6+  5-  4- 12+  7- 14  5
11 Ruud Lankreijer     Rotterdam  20 2  9+ 13-  5-  4- 14+  9  2   9 Beate Gersdorff     Essen    34 2  2- 14+  6+  3-  5- 14  3
12 Harry van de Krogt    Breda    20 2  8-  6- 14+  7- 13+  9  1  10 Hans Jorg Schmidt    Dortmund   39 2  3- 13+  7- 11+  6- 13  3
13 Goof Lindeijer      Amsterdam  21 1  7- 11+  6-  9- 12- 12  2  11 Henk Miltenburg     Enschede   35 2  1-  2- 14+ 10- 13+ 11  1
14 Guus Lobach       Groningen  20 0  1-  5- 12- 10- 11- 14  0  12 Peter Pesch       Nijmegen   35 2  4-  6- 13+  8- 14+  9  1
                                          13 Pascal Huijbers     Wageningen  37 1  5- 10- 12- 14+ 11-  9  0
  Poule 3                Kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS 14 J van Beek        Oosterhout  40 0  7-  9- 11- 13- 12- 10  0

 1 Frits van de Brink    Amsterdam  22 4  8+  3+  4+  6+  2- 14 10    Poule 7                Kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS
 2 Erik Puijt        Amsterdam  21 4  7-  9+  3+  8+  1+ 12 10
 3 Thomas Naber       Nijmegen   21 3  5+  1-  2- 10+  4+ 15  7   1 Hans Geuns        Nijmegen   50 5 10+  3+  7+  2+  4+ 15 15
 4 Johan van Wijngaarden  Amsterdam  21 3  9+  7+  1-  5+  3- 14  7   2 Fred Muijrers      Nijmegen   55 4  4+  9+  5+  1-  7+ 15 10
 5 Christoph Gersdorff   Essen    22 3  3-  6+  8+  4-  9+ 12  6   3 Theo Jansma       Apeldoorn  44 4 13+  1- 12+  5+  6+ 14  9
 6 Laurence Kous      Amsterdam  21 3 10+  5-  7+  1-  8+ 11  4   4 Patrick Traill      GB      41 3  2- 10+  8+  9+  1- 15  6
 7 Michiel Wallis de Vries Wageningen  23 2  2+  4-  6-  9- 10+ 13  5   5 Rob van Ruremonde    Son     50 3  9+  8+  2-  3- 11+ 14  6
 8 Ton van Heugten     Nijmegen   21 1  1- 10+  5-  2-  6- 15  1   6 Paul Masselter      Luxemburg  44 3  8- 14+ 11+  7+  3- 10  4
 9 Don Verheijen      Nijmegen   22 1  4-  2- 10-  7+  5- 13  2   7 Willem Bleeker      Apeldoorn  52 2 12+ 11+  1-  6-  2- 16  4
10 Jan Rueten-Budde     Kiel     22 1  6-  8-  9+  3-  7- 11  2   8 Anton Alferink      Nijmegen   50 2  6+  5-  4- 12+  9- 13  5
                                          9 Jeannet van Diem     Maarssen   45 2  5-  2- 13+  4-  8+ 13  3
  Poule 4                Kl pt 1  2  3  4  5 SOS SODOS 10 Claude Thil       Luxemburg  44 2  1-  4- 14+ 11- 13+ 11  1
                                          11 Mady Liauw        Nijmegen   42 2 14+  7-  6- 10+  5- 10  2
 1 Wout Broer        Enschede   24 5 10+  3+  2+  8+  4+ 14 14  12 Willy Engelaar      Eindhoven  43 2  7- 13+  3-  8- 14+  9  1
 2 Mark van Ogtrop     Amsterdam  23 4  4+  9+  1- 10+  3+ 15 10  13 Helmuth Illner      Kamen    50 1  3- 12-  9- 14+ 10- 10  0
 3 Cor Witteveen      Groningen  24 3 14+  1-  8+  5+  2- 14  5  14 Kees Stoop        Roosendaal  60 0 11-  6- 10- 13- 12- 10  0
 4 Peter van Gemert     Nijmegen   25 3  2- 14+ 12+  9+  1- 13  4
 5 Look Hulshoff Pol    Wageningen  23 3 11+  8-  6+  3-  9+ 12  7   13x13 toernooi (10 dln)
 6 Fons Bink        Eindhoven  24 3  8- 13+  5- 11+ 10+ 10  5
 7 Adrie van Dongen     Oosterhout  23 3  9- 11- 13+ 12+  8+  9  5   1 Martijn Adorf
 8 Paul van Wensen     Velp     25 2  6+  5+  3-  1-  7- 17  6   2 Ronald Baayers
 9 Peter Moleman      Rotterdam  25 2  7+  2- 11+  4-  5- 15  5   3 Fernand de Willegen
10 Jos Niesten       Eindhoven  25 2  1- 12+ 14+  2-  6- 14  2
11 Emiel Beijk       Reuver    26 2  5-  7+  9-  6- 13+ 12  4
12 Peter Wildeman      Den Bosch  24 2 13+ 10-  4-  7- 14+  9  1
13 Frans Bergisch      Amsterdam  25 1 12-  6-  7- 14+ 11- 10  0
14 Gerbrand Bovenkerk    Amsterdam  25 0  3-  4- 10- 13- 12- 11  0


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1981.html