Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 16e jaargang nummer 4

Keizer Karel Toernooi (17 - 18 maart)

Het zesde internationale Keizer Karel Toernooi, dit jaar gehouden in café    Winnaar van poule I en dus tevens toernooiwinnaar werd Rob van Zeijst met
"De Keizerskroon", mag ongetwijfeld een sukses genoemd worden. Er waren    5 gewonnen partijen; tweede werd Machiel Rijkers en derde Ton Hendriks.
maar liefst 84 deelnemers waaronder 5 vrouwen, verdeeld over 8 poules.    Poule II werd gewonnen door Gilles van Eden; tweede werd Koos Groeneveld
Poule I bestond geheel uit dan-spelers. Er werd gespeeld volgens het Zwit-    en derde Freek van Workum. Joost van Ulsen eindigde als eerste in poule
sers systeem; zonder voorgift.                          III; tweede en derde werden respektievelijk Sjef Ambachts en Michiel Eyck-
                                         hout. In poule IV werd Jan Huybers winnaar, Fons Bink werd tweede en Guus
Hoewel de eerste ronde gepland was op zaterdagochtend om 10 uur, begon men    Delen derde. Poule V werd gewonnen door Harry Kandelaars; tweede was Jan
pas om half twaalf. Hier waren sommige mensen niet over te spreken. Na-    van Die en derde H. van der Krogt. Joost Haenen won in poule VI; Paul Wae-
tuurlijk is er een goed excuus: de Eindhovenaren, die borden en stenen    nink werd tweede en Herr von Gersdorff derde. In poule VII won Eltjo Poort,
zouden meebrengen, waren meer dan een uur te laat, omdat Fons Bink zijn    tweede werd R. Kramer en als derde eindigde Bodo Rammelsberg. Poule VIII
auto niet aan de praat kon krijgen; en zonder materiaal, geen toernooi. De    tenslotte werd gewonnen door Beate Rauch, met op de tweede plaats Joop
ruimte waarin gespeeld werd was heel gezellig; wel wat klein misschien,    Eggen en als derde Dhr. Alfrink. Last but not least nog een kompliment aan
maar een kniesoor die daar op let. Hierbij mag niet onvermeld blijven dat    de toernooileiding. Aan Dick Ederveen, vanwege zijn reeds beroemde snelle
de eigenaar van "De Keizerskroon" het toernooi flink gesponsord heeft,    en akkurate verwerking van alle binnengekomen uitsla gen, aan Don Kluyt en
waardoor grote prijzen uitgeloofd konden worden. (Een eerste prijs van    Ton de Haan vanwege de verspreiding hiervan.
f 150,00.)

                                                                        Cécile Coumans

                            6e Keizer Karel Toernooi 17-18 maart 1979
                               84 deelnemers Zwitsers systeem

  Poule 1         kl pt 1  2  3  4  5  sos sodos         Poule 5         kl pt 1  2  3  4  5  sos sodos

 1 Rob van Zeijst     16 5  9+  8+  2+  3+  7+  13 13         1 Harry Kandelaars    32 4  5+  9+  7+  4+  3-  14 10
 2 Machiel Rijkers     18 4  7+ 10+  1-  4+  3+  13  8         2 Jan van Die       30 4 11-  5+  9+  6+  4+  12 11
 3 Ton Hendriks      19 3  5+  4+  9+  1-  2-  15  6         3 Harry van de Krogt   30 4 12+  7+  4-  8+  1+  11  8
 4 Ger Hungerink      16 2  8+  3- 10+  2-  6-  12  3         4 Paul van Galen     32 3 10+ 11+  3+  1-  2-  15  7
 5 Wirtz          17 2  3-  7-  6-  9+ 10+  10  3         5 Peter Wildeman     31 3  1-  2- 12+ 11+  7+  11  3
 6 Willem Knoop      17 2 10-  9-  5+  8-  4+  9  4         6 Paul van Wensen     28 3  7- 12+  8+  2- 10+  10  4
 7 Jan van Rongen     17 2  2-  5+  8- 10+  1-  14  3         7 Joachim Heijdenrijk   35 2  6+  3-  1- 12+  5-  14  3
 8 David Schoffel     19 2  4-  1-  7+  6+  9-  13  4         8 Dolf Houtman      29 2  9- 10+  6-  3- 11+  12  3
 9 Erik Kaper       19 2  1-  6+  3-  5-  8+  14  4         9 Kees Reedijk      35 2  8+  1-  2- 10- 12+  12  2
10 Peter Knoppien     19 1  6+  2-  4-  7-  5-  12  2        10 Riny Smits       32 2  4-  8- 11+  9+  6-  11  3
                                         11 Hans Kersten      34 1  2+  4- 10-  5-  8-  14  4
  Poule 2         kl pt 1  2  3  4  5  sos sodos       12 Cecile Coumans     33 0  3-  6-  5-  7-  9-  14  0

 1 Gilles van Eeden    20 4  9+  2-  4+  5+  3+  13 10          Poule 6         kl pt 1  2  3  4  5  sos sodos
 2 Freek van Workum    20 3  5-  1+  8+  6+  4-  15  9
 3 Koos Groeneveld     20 3  6+  4+  5-  8+  1-  15  8         1 Joost Haenen      38 4  9+  7+  4+  2+  3-  14 10
 4 Ruurd Wiersma      20 3  8+  3-  1-  7+  2+  14  7         2 Paul Waenink      40 4  3+  6+  9+  1-  4+  14 10
 5 Job Korving       19 3  2+ 10+  3+  1-  7-  13  7         3 Christoph Gersdorff   38 4  2- 10+  5+  8+  1+  13  9
 6 Arend van Oosten    20 3  3-  7+ 10+  2-  9+  10  4         4 Ad Renting       39 3  7+  5+  1-  6+  2-  15  7
 7 Hoffman         19 2 10-  6-  9+  4-  5+  11  4         5 Michiel Wallis de Vries 39 3 10+  4-  3-  9+  6+  10  3
 8 Jan Oosterwijk     19 2  4-  9+  2-  3- 10+  11  2         6 Rudie Helmer      38 2  8+  2- 10+  4-  5-  12  2
 9 Martin Stiassny     20 1  1-  8-  7- 10+  6-  12  1         7 Kees Segers       40 2  4-  1-  8- 10+  9+  10  1
10 Sjoerd Koolen      20 1  7+  5-  6-  9-  8-  11  2         8 Leo Dorst        40 2  6-  9-  7+  3- 10+  9  2
                                          9 Henry Schouten     40 1  1-  8+  2-  5-  7-  15  2
  Poule 3         kl pt 1  2  3  4  5  sos sodos       10 Gerard Linders     40 0  5-  3-  6-  7-  8-  13  0

 1 Joost van Ulsen     20 4  7+  9+  2-  4+  3+  13  9          Poule 7         kl pt 1  2  3  4  5  sos sodos
 2 Zjev Ambagts      20 4  9+ 10+  1+  3+  5-  12  9
 3 Michiel Eijkhout    22 3  4+  6+  8+  2-  1-  15  7         1 Eltjo Poort       44 4  5+  7+  6+  3+  2-  15 11
 4 Schippers        20 3  3-  5+  6+  1-  7+  14  7         2 R Kramer        42 4  4+  6+  3-  9+  1+  14 10
 5 Frans Veldkamp     21 3  6-  4- 10+  8+  2+  12  7         3 Bodo Rammelsberg    41 4  9+ 10+  2+  1-  4+  12  8
 6 Paul Bloemen      20 2  5+  3-  4-  9- 10+  11  4         4 Harry Kermans      45 3  2-  9+  8+  5+  3-  14  6
 7 Freek van Nierop    23 2  1-  8-  9+ 10+  4-  11  2         5 Titus de Jong      45 3  1-  8+  7+  4-  9+  12  5
 8 Jaap Schiethart     20 2 10-  7+  3-  5-  9+  10  3         6 Mark Gooskens      45 2  8+  2-  1-  7- 10+  12  2
 9 Niek van Diepen     21 1  2-  1-  7-  6+  8-  14  2         7 Arjan Hoogesteger    43 2 10+  1-  5-  6+  8-  11  2
10 Cees Put        22 1  8+  2-  5-  7-  6-  13  2         8 Ilse van Zeijst     45 2  6-  5-  4- 10+  7+  10  2
                                          9 Kees Nagtegaal     45 1  3-  4- 10+  2-  5-  14  0
  Poule 4         kl pt 1  2  3  4  5  sos sodos       10 Roel Bor        45 0  7-  3-  9-  8-  6-  11  0

 1 Jan Huijbers      24 4 11+  2+  3-  5+  4+  15 11          Poule 8         kl pt 1  2  3  4  5  sos sodos
 2 Fons Bink        25 4  5+  1- 10+  7+  3+  15 11
 3 Guus Delen       24 4 12+  6+  1+  4+  2-  14 10         1 Beate Rauch       49 5  9+  2+  4+  3+  5+  14 14
 4 Look Hulshoff Pol    23 3  9+  7+  8+  3-  1-  14  6         2 Joop Eggen       58 4  6+  1-  7+  9+  3+  13  8
 5 Peter van Gemert    26 3  2- 11+  6+  1-  8+  14  6         3 Anton Alferink     50 3  7+  5+  6+  1-  2-  16  7
 6 Dirk Overlaat      27 3  8+  3-  5- 11+  7+  12  5         4 Hans Huisman      48 3  8+  9+  1-  5-  6+  13  5
 7 Hans Broekhuijsen    26 2 10+  4-  9+  2-  6-  14  4         5 Els Steenman      50 3 10+  3-  8+  4+  1-  13  5
 8 Guus Lobach       25 2  6- 12+  4-  9+  5-  11  2         6 Mady Liauw       34 2  2- 10+  3-  7+  4-  12  2
 9 Henk Fialka       27 2  4- 10+  7-  8- 12+  9  2         7 Roel Mazure       50 2  3-  8+  2-  6- 10+  11  2
10 Meng Ing Chu      26 2  7-  9-  2- 12+ 11+  9  1         8 Maarten Poels      63 2  4-  7-  5- 10+  9+  9  1
11 Stef Beemsterboer    27 1  1-  5- 12+  6- 10-  12  0         9 Jeannet van Diem    55 1  1-  4- 10+  2-  8-  14  0
12 Ton van Heugten     27 0  3-  8- 11- 10-  9-  11  0        10 M Willems        55 0  5-  6-  9-  8-  7-  10  0


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1979.html