Speellocatie "Het Timmerhuis"

Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 15e jaargang nummer 4

Keizer Karel Toernooi                        Verslag

Traditiegetrouw is in het weekend van 18 en 19 maart het Nijmeegs Go-toer-    Volgen dan nu de uitslagen: in groep 1 won Knoppien (Groningen) de eerste
nooi gehouden. Ruim 50 mensen namen ditmaal aan het evenement deel en    prijs, waarvoor hij Knoop (Leiden), de twee 3e dan-spelers en Van Zeijst
gezien het voortdurendé gezellige geroezemoes, maar ook gezien de rode    (met een halve punt n.b.) had moeten verslaan. Hij verloor overigens van
koppen, kunnen we stellen dat ook nu de betrokkenheid groot was. We speel-    onze eigen Oosterwijk! Nummer twee werd Van Zeijst en derde Daly.
den via het Zwitserse systeem, hetgeen er in wezen op neer komt, dat win-
naars tegen winnaars spelen.                           In groep 2 (21e tot 28e klasse) won Groningen de eerste twee prijzen, resp.
                                         Bloemen en Koolen, met elk vier gewonnen partijen en derde werd Fritchy
Enkele notities: Van Workum (Nijmegen) blunderde een hoek weg tegen Van    (Leiden). In groep 3 (29e tot 36e klasse) wonnen eindelijk twee Nijmegena-
Zeyst (Apeldoorn) binnen een spelpatroon, welke hij zelf al tientallen    ren; Huybers legde met vijf gewonnen partijen beslag op de eerste en Kluit
malen aan beginners uitgelegd had. Daarmee was ook de partij vergeven.    op de tweede plaats. Niesten (Eindhoven) werd derde, waarmee hij zoals
Aanwezig was ook Gruber (3e dan) uit Duitsland, met vrouw en kinderen; een    alle derde prijs winnaars een uitstekende fles wijn buitmaakte. In groep 4
heuse go-familie: uw verslaggever zag met eigen ogen moeder en dochter    tenslotte (37e tot 65e klasse) zegevierde Nijmegen nogmaals: eerste werd
spelen en hoorde op een gegeven moment het jongetje roepen: "mam, ik heb    Helmers met vijf gewonnen wedstrijden en tweede mede-organisator en prijs-
de hele groep", maar dan in het Duits natuurlijk. Er liep trouwens ook een    uitreiker Kersten. De derde prijs ging naar Wiersma (Groningen). Dat was
topspeler uit Engeland rond, Daly (3e dan), waarmee we maar zeggen willen    het dan, tot ziens op een volgend Go-toernooi.
dat Nijmegen op een heus internationaal toernooi kan bogen.
                                                                        Don Verheyen.
Voor het eerst in Nederland, voorzover ik zelf meegemaakt heb, waren er
geldprijzen te verdienen (de eerste en de tweede prijs) en hier kon ik
het, omdat het riekt naar professionalisme en vooral omdat het gewoon fan-
tasieloos is, helemaal niet mee eens zijn. Wat ik wel weer op prijs kon
stellen, was het feit dat net als vorig jaar, de betere spelers eenzelfde
prijs kregen als de mindere goden. Tenslotte doet iedereen even hard zijn
best, nietwaar?! Al met al vond ik het een geslaagd toernooi.


                             5e Keizer Karel Toernooi 18-19 maart 1978
                               52 deelnemers  Zwitsers systeem

Poule 1        kl pt  1  2  3  4  5 SOS SODOS         Poule 2        kl pt  1  2  3  4  5 SOS SODOS

 1 Peter Knoppien   20  4  8+  3+  4+  2+  5- 15 12           1 Paul Bloemen    22  4  10+  4+  6+  3-  7+ 13 10
 2 Rob van Zeijst   19  4  6+  9+  8+  1-  3+ 14 10           2 Sjoerd Koolen    21  4  11+  3+  8-  9+  5+ 11 9
 3 Andrew Daly     15  3  7+  1-  6+  5+  2- 17 9           3 Frits Fritschy   28  3  7+  2-  4+  1+  6- 17 10
 4 Gruber       15  3  10+  5+  1-  8+  6- 14 7           4 Ruud Lankreijer   26  3  5+  1-  3- 11+  8+ 13 6
 5 Jan Oosterwijk   19  3  11+  4- 10+  3-  1+ 13 7           5 Henk Mourik     25  3  4- 10+  9+  6+  2- 13 6
 6 Machiel Rijkers   19  3  2- 12+  3-  9+  4+ 12 5           6 Joost van Ulsen   24  3  12+  9+  1-  5-  3+ 13 6
 7 Rob Spreij     19  3  3-  8-  9+ 11+ 10+ 10 5           7 Cees Put      22  3  3- 11+ 10+  8+  1- 11 4
 8 Willem Knoop    17  2  1-  7+  2-  4- 12+ 14 3           8 Fons Bink      26  2  9- 12+  2+  7-  4- 13 5
 9 Freek van Workum  19  2  12+  2-  7-  6- 11+ 11 1           9 Don Verheijen    25  2  8+  6-  5-  2- 12+ 13 3
10 Arend van Oosten  20  2  4- 11+  5- 12+  7- 10 1          10 Ton de Haan     28  1  1-  5-  7- 12- 11+ 12 1
11 Theo van Ees    20  1  5- 10- 12+  7-  9- 10 0          11 Look Hulshoff Pol  28  1  2-  7- 12+  4- 10- 12 1
12 Koos Groeneveld   20  0  9-  6- 11- 10-  8- 10 0          12 Jan Groeneveld   27  1  6-  8- 11- 10+  9-  9 1

Poule 3        kl pt  1  2  3  4  5 SOS SODOS        Poule 4        kl pt  1  2  3  4  5 SOS SODOS

 1 Jan Huijbers    30  5  6+ 14+ 12+  2+  5+ 12 12          1 Rudie Helmer    56  5  4+  8+  9+  2+  3+ 14 14
 2 Don Kluit      28  4  14+ 10+  5+  1-  3+ 13 8          2 Hans Kersten    37  4  6+ 12+ 13+  1-  4+ 13 8
 3 Marc Groenhuis   35  3  13- 11+ 10+  7+  2- 12 7          3 Ruurd Wiersma    45  3  7+  9-  8+  5+  1- 15 8
 4 Freek van Nierop  33  3  12-  6+  9+  5- 11+ 12 7          4 Simon Noorda    37  3  1- 11+ 12+  6+  2- 15 6
 5 Jos Niesten     31  3  8+  9+  2-  4+  1- 16 7          5 Peter Pesch     60  3  8- 10+  7+  3-  9+ 12 7
 6 Niek van Diepen   35  3  1-  4-  8+  9+ 14+ 12 4          6 Ton Roeloffzen   45  3  2- 14+ 11+  4- 10+ 12 5
 7 Guus Delen     29  3  10-  8+ 13+  3- 12+ 10 5          7 Ton van Heugten   59  3  3- 13+  5- 12+  8+ 10 4
 8 Paul van Galen   34  2  5-  7-  6- 14+ 10+ 11 2          8 Peter Wildeman   41  2  5+  1-  3-  9+  7- 16 5
 9 Peter van Gemert  30  2  11+  5-  4-  6- 13+ 12 3          9 Dolf Houtman    40  2  10+  3+  1-  8-  5- 15 5
10 Harry Kandelaars  35  2  7+  2-  3- 12+  8- 14 5          10 Tiemens       60  2  9-  5- 14+ 13+  6- 10 2
11 Gilles van Eeden  35  2  9-  3- 14+ 13+  4-  9 1          11 Cecile Coumans   37  2  12-  4-  6- 14+ 13+  9 2
12 Paul van Wensen   32  2  4+ 13+  1- 10-  7- 14 4          12 Rob Groeneveld   50  1  11+  2-  4-  7- 14- 13 2
13 Emil Wintraecken  30  1  3+ 12-  7- 11-  9- 12 3          13 Joachim Heijdenrijk 42  1  14+  7-  2- 10- 11- 12 1
14 Dirk Overlaat    36  0  2-  1- 11-  8-  6- 16 0          14 Els Steenman    65  1  13-  6- 10- 11- 12+  9 1


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1978.html