Speellocatie "Het Timmerhuis"

Uit GO tijdschrift van de nederlandse gobond 14e jaargang nummer 4

Het Nijmeegs Go-Toernooi Verslag.


Het vierde nijmeegse Keizer Karel Toernooi ligt weer achter ons. Er waren   In de tweede groep werd Paul Bloemen uit Groningen nummer één in een nek
maar liefst 64 deelnemers, waarvan 22 man uit Nijmegen zelf. Dit laatste   aan nek race met Huub Schols uit Eindhoven, de eerste met vier punten en
aantal van 22 betekent een grote vooruitgang vergeleken met het jaar daar-   13 weerstandspunten, terwijl Huub dus tweede werd door zijn geringer aan-
voor toen slechts acht Nijmegenaren van de partij waren. Zoiets kan de   tal weerstands punten, nl. 12.
club alleen maar ten goede komen!
                                         In groep drie werd misschien nog wel het felst gestreden gezien de uitslag:
De ruimte waarin gespeeld werd, was van uitstekende kwaliteit: niet alleen   eerste Paul Hendriks uit Nijmegen (ja wel!) met 4 en 15 punten; tweede
was het plafond bezaaid met vrolijke slingers, ook de inwendige mens kon   Wout Broer uit Enschede met vier en twaalf punten en bovendien 11 punten
vertroeteld worden met koffie, soep, brood, sterke drank en typies holland-   volgens de S-B-telling, terwijl Ton de Haan, ook uit Nijmegen, derde werd
se gerechten, zoals friet met frikandel en appelmoes. De Nijmegenaren had-   met een wel zeer kleine achterstand, nl. met 4, 12 en 8 S-B-punten.
den hun best gedaan om het iedereen naar de zin te maken door, behalve
gelegenheid tot Go-spelen het hele weekend lang, op de zaterdagavond de   In groep vier won Anton Rosmüller uit Utrecht, tweede werd Paul van Galen
film "Barselino" aan te bieden, waarin o.a. Jean Paul Belmondo exelleerde   uit Nijmegen, die daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan.
als gangsterkoning.                               De eerste veroverde vijf, de tweede vier punten.

Men redeneerde dat alle prijswinnaars of ze nu tot de sterkere, dan wel   In de laatste groep tenslotte, groep vijf, won alweer een Nijmegenaar de
tot de zwakkere spelers gerekend dienen te worden hun uiterste best hadden   hoogste eer: Don Kluit, pas twee maanden lid van de club; hij zegevierde
moeten doen om zo hoog binnen de eigen groep te komen. Daarom werd dit   alle vijf de keren. Theo Peeters, ook al uit Nijmegen, werd tweede met 4
keer met de traditie gebroken, dat de beste prijs automaties naar de   en 11 punten; Simon Noorda uit Enschede werd derde met het minimale ver-
sterkste speler ging. Dat betekende na afloop van het toernooi een soort   schil van één weerstandspunt.
loterij, waarbij elke winnaar sprietje trok om het lot te laten bepalen
naar wie welke prijs ging. Niemand hoefde zich daarbij verongelijkt te   Nadat ieder zijn prijs in ontvangst genomen5 11had, bleek tot hilariteit
voelen, omdat alle prijzen,kwa duurte, gelijkwaardig waren. Een soort   van de aanwezigen nog een fles cognac te resteren, een foutje van een der
"demokratisering" binnen de Go-wereld eigenlijk.                 organisatoren. Schappelijk werd het probleem opgelost: deze "prijs" ging
                                         naar het organiserend drietal, de voorzitter, de sekretaris en de weer
Men speelde volgens het Zwitserse systeem met normale voorgift minus één,   uitstekende kompetitieleider Dick Ederveen.
dit laatste om de geluksfaktor zoveel mogelijk uit te schakelen. Elke spe-
ler had per partij één uur bedenktijd en twintig sekonden byo-yomi. De uit-                                   Don Verheyen
slagen van de eerste groep: eerste was Willem Knoop uit Leiden, die de
volle buit wist binnen te halen: vijf punten uit vijf wedstrijden. Tweede
was Leo Solleveld uit Amsterdam met vier punten en derde Henk Hollman uit
Eindhoven met drie punten en 17 weerstandspunten, waarbij hij boven Ton
Hendriks uit Nijmegen bleef die een gelijk aantal punten vergaarde, maar
wat minder weerstandspunten, nl. 14.

                           4e Keizer Karel Toernooi 19-20 maart 1977
                                  59 deelnemers Zwitsers

Poule 1         pt  1  2  3  4  5 SOS SODOS         Poule 4        kl pt  1  2  3  4  5 SOS

 1 Willem Knoop     5  4+  8+  7+  2+  3+ 14 14           1 Anton Rosmueller  40 5  9+ 10+  3+  4+  5+ 12
 2 Leo Solleveld     4  9+ 11+  3+  1-  5+ 14  9           2 Paul van Galen   38 4  12+  3- 10+  8+  4+  9
 3 Henk Hollmann     3  6+  5+  2-  8+  1- 17  8           3 Pieter van Gurp  45 3  8+  2+  1-  5-  7+ 16
 4 Ton Hendriks     3  1- 10+  6-  9+  7+ 14  6           4 Evert Benthem   38 3  5+  7+ 13+  1-  2- 15
 5 Freek van Workum   3  12+  3- 11+  6+  2- 11  4           5 Cecile Coumans   45 3  4-  6+ 11+  3+  1- 14
 6 Zjev Ambagts     3  3- 12+  4+  5- 11+ 10  4           6 Leo Authier    36 3  7-  5-  9+ 10+  8+ 10
 7 Jan Oosterwijk    2  8-  9+  1- 11+  4- 13  3           7 Freek van Nierop  47 2  6+  4-  8- 13+  3- 12
 8 Machiel Rijkers    2  7+  1- 12+  3- 10- 12  2           8 Paul van Wensen  38 2  3- 12+  7+  2-  6- 11
 9 Arend van Oosten   2  2-  7- 10+  4- 12+ 11  2           9 Kees van de Bosch 40 2  1- 13-  6- 11+ 10+ 10
10 Job Korving      2  11-  4-  9- 12+  8+  8  2           10 Johan van de Graaf 41 1  13+  1-  2-  6-  9- 15
11 Sjef van der List   1  10+  2-  5-  7-  6- 14  2           11 Ton Perry     32 1       5-  9- 13+
12 Rob van Zeijst    0  5-  6-  8- 10-  9- 12  0           12 Mady Liauw     45 0  2-  8-
                                         13 Harry Kandelaars  38 1  10-  9+  4-  7- 11-  8
Poule 2         pt  1  2  3  4  5 SOS SODOS
                                         Poule 5        kl pt  1  2  3  4  5 SOS
 1 Paul Bloemen     4  11+  3+  2-  4+  8+ 13 9
 2 Huub Schols      4  10+  5+  1+  3-  7+ 12 9            1 Don Kluit     65 5  9+  3+  5+  2+  7+ 13
 3 Jan van de Steen   3  8+  1-  9+  2+  5- 15 8            2 Theo Peeters    55 4  6+ 10+  8+  1-  5+ 11
 4 Fons Bink       3  6+  7-  5+  1-  9+ 14 8            3 Simon Noorda    48 4  10+  1-  4+  9+  6+ 11
 5 Pim van Dijken    3  12+  2-  4- 10+  3+ 10 3            4 Luc Oteman     50 3  5+  6-  3-  8+  9+ 11
 6 Ad Hovestad      3  4-  8+  7+  9- 10+  9 4            5 Arnold Urbain   60 2  4-  7+  1-  6+  2- 16
 7 Don Verheijen     2  9+  4+  6-  8-  2- 14 5            6 Frank Wijnhoven  50 2  2-  4+  7+  5-  3- 15
 8 Hans Sloter      2  3-  6- 10+  7+  1- 12 2            7 Hans Kersten    53 2  8+  5-  6- 10+  1- 11
 9 Sjoerd Koolen     2  7- 10+  3-  6+  4- 11 3            8 Ton Roeloffzen    2  7-  9+  2-  4- 10+ 10
10 Geert ter Weeme    0  2-  9-  8-  5-  6- 14 0            9 Yvonne Hagen     1  1-  8- 10+  3-  4- 14
11 Ernst Terlouw     1  1- 12+         7 3           10 Cas Kuijpers     0  3-  2-  9-  7-  8- 13
12 Eli Diemer      0  5- 11-         4 0

Poule 3         pt  1  2  3  4  5 SOS SODOS

 1 Paul Hendriks     4  6+ 10+  3+  4+  2- 15 11
 2 Wout Broer      4  10-  9+  7+  5+  1+ 12 11
 3 Ton de Haan      4  7+  8+  1- 11+  4+ 12 8
 4 Michiel Eijkhout   3  9+  5+ 12+  1-  3- 14 6
 5 Koos Groeneveld    3  11+  4- 10+  2-  8+ 11 4
 6 Jan Tichler      3  1-  7-  8+ 12+ 11+ 10 4
 7 Henk Mourik      2  3-  6+  2-  8- 10+ 14 4
 8 Guus Delen      2  12+  3-  6-  7+  5- 13 3
 9 Look Hulshoff Pol   2  4-  2- 11- 10+ 12+ 10 2
10 Herman Frehe     1  2+  1-  5-  9-  7- 15 4
11 Peter van Gemert   1  5- 12-  9+  3-  6- 13 2
12 Guus Lobach      1  8- 11+  4-  6-  9- 11 1


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Tuesday, March 20, 2018
URL —https://gobond.nl/clubsites/nijm/keizer_karel_toernooi/kk_toernooi_1977.html