Activiteiten in 2021

Onderstaand een indruk van de activiteiten waar het bestuur en enkele werkgroepen mee bezig zijn in 2021. Hulp is altijd welkom !


Double digit toernooi
Een toernooi voor beginnende spelers en spelers tot en met 10e kyu. Dit jaar online vanaf 7 april. Zie de kalender.

Nederlandse kampioenschappen
Deze worden weer in januari 2022 gehouden.

Zomer- en wintergo
Voor het wintergokamp kun je je inschrijven op wintergo.nl

Werkgroep jeugd, regionaal
Deze werkgroep legt contacten met scholen en docenten in enkele steden om daar go lessen te (laten) verzorgen.

Werkgroep jeugd
Deze werkgroep richt zich op samenstellen en verbeteren van lesmateriaal en lesfaciliteiten.

Werkgroep statuten
Deze werkgroep doet voorstellen voor het actualiseren en moderniseren van de statuten van de NGoB.

Werkgroep ledenadministratie
Deze werkgroep doet voorstellen om de ledenadministratie van bond en clubs te verbeteren.

De webwinkel
Na een lange periode offline te zijn geweest is de webwinkel weer actief

Contributies
De achterstand in contributieverzoeken en -betalingen t/m 2020 is vrijwel volledig ingelopen.
De contributie over 2021 wordt in mei 2021 gefactureerd, die over 2022 wordt in december 2021 gefactureerd.

Werkgroep website (nog op te starten later in 2021)
Deze werkgroep ontwerpt en realiseert een nieuwe website voor de NGoB