Onbekend met go?

Klik hier voor alle informatie.


Diensten voor leden

NGoB-leden krijgen toegang tot additionele diensten door in te loggen.


Goproblemen

Begin de dag goed met een goprobleem.

Of doe mee met de ladderprijsvraag.

Volg NGoB op Twitter @Go_Bond

Classificatie van spelers

Speelsterkte

De speelsterkte van een go-speler is vooral onder sterkere spelers een belangrijk, goed meetbaar gegeven. Een speelsterkte wordt gewoonlijk aangegeven in een dan- of kyu-graad. Vergelijk dit met de Oosterse vechtsporten, waarin dit ook gebruikelijk is. Bij de vechtsporten spreekt men bij de kyu-graden echter meestal van een bepaalde kleur band. Een judoka die een gele band heeft kan ook zeggen dat hij 5e kyu is. We zeggen dat een go-speler bijvoorbeeld 6e kyu of 3e dan is.

Een dan-graad kan worden vergeleken met een meestergraad, een kyu-graad met een leerlinggraad. De figuur met de beide ladders laat deze overgang zien door middel van een plateau. Dan-graden werken van beneden naar boven, dus een 5e dan is sterker dan een 4e dan. De kyu-graden werken echter van boven naar beneden, dus een 4e kyu is sterker dan een 5e kyu. Een beginnende spelers is ongeveer een 30e kyu, maar zal snel een 20e kyu zijn.

Daarnaast wordt in Nederland ook het klasse-systeem gebruikt om de speelsterkte aan te geven. Dit is eigenlijk al een beetje folklore uit de beginjaren van Go in Europa. Het is door de Duitser Bruno Rüger bedacht, maar in Duitsland is het onbruik geraakt. In Nederland wordt het op clubs nog volop gebruikt.

De kleuren van de banden van Oosterse vechtsporten worden wel gebruikt bij het waarderen van de speelsterkte van de jeugd. Voor hen is een systeem van gekleurde diploma's ingevoerd.

Classificatiecommissie

De Nederlandse Go Bond heeft een commissie ingesteld om de speelsterkte van de spelers in Nederland te controleren en waarderen. Een speler die duidelijk boven de middenmoot uitsteekt kan een zogenaamde dan-graad krijgen. Dan-graden van amateurs lopen van 1 t/m 6. Iemand kan 7e dan worden wanneer hij of zij professional is geweest.

In 1994, 1995, 1996 en 1997 werd de 7e dan Guo Juan Europees Kampioen. Zij was daarmee de eerste vrouw die ooit alround Europees Kampioen werd in een sport. Ze is geboren in Cheng-D'u, China, waar ze als go-professional heeft gewerkt. Enige jaren geleden is ze hierheen verhuisd. Ze is nu tot Nederlandse genaturaliseerd.
Rob van Zeijst en Ronald Schlemper zijn 7edans van Nederlandse bodem. Zij hebben zich in Japan in het profcircuit gemengd en daarmee hun sporen verdiend.

De classificatiecommissie controleert alleen de speelsterktes van dan-nivo. Spelers op kyu-nivo stellen hun speelsterkte zelf vast. Promoties voert de commissie tegenwoordig uitsluitend uit op basis van toernooiresultaten. De commissie bepaalt gewoonlijk alleen promoties en geen degradaties. Degradaties zijn in principe mogelijk, maar tot nu toe alleen op eigen verzoek.

Toernooiresultaten

Om goed te kunnen werken, heeft de classificatiecommissie toernooiresultaten nodig. De toernooi-organisatoren zullen de resultaten moeten opsturen aan de commissie. Het insturen van toernooiresultaten is voor veel toernooiorganisatoren tegenwoordig gemakkelijk gemaakt doordat gebruik gemaakt kan worden van een computerprogramma voor de indelingen bij een MacMahon-toernooi, de standaardtoernooivorm bij Go in Europa. De ingevoerde uitslagen kunnen eenvoudig overzichtelijk afgedrukt worden op een printer. De classificatiecommissie kan ze dan eenvoudig verwerken.